Dato for udgivelse
10 Sep 2013 14:21
SKM-nummer
SKM2013.624.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-096618
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, Ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ændret den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 Grundværdien i 2001-prisniveau er ændret fra 14.729.700 kr. til 10.853.400 kr. Ændringen skyldes en objektiv myndighedsfejl, idet der ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 er anvendt en for høj områdepris ved beregningen af den omberegnede grundværdi.

Hjemmel

Vurderingsloven § 33, stk. 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Vurderingsloven § 33, stk. 18
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit A.A.8.4.3


Sagen drejer sig om en bebygget grund, der pr. 1. oktober 2005 blev vurderet 1. gang. SKAT har i forbindelse med vurderingen samtidig foretaget en omberegning af grundværdien i 2001-niveau, efter Vurderingslovens § 33, stk. 18. SKAT har ved denne omberegning anvendt en forkert områdepris, hvorved at grundlaget for den kommunale grundskyld har været for højt.

Da fejlen er opdaget efter udløbet af fristen i Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2, kan den kun korrigeres ved ekstraordinær genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3.

Efter sædvanlig praksis anlægges der i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse på SKATs egen foranledning en helhedsbetragtning. Heri indgår forhold som at der foreligger væsentlige myndighedsfejl med hensyn objektivt konstaterbare forhold, at fejlen er åbenlys og at ændringen ikke er beløbsmæssig ubetydelig.

I det aktuelle tilfælde var der tale om en væsentlig fejl der har medført betydelig højere kommunal grundskyld for efterfølgende år. Den omberegnede grundværdi blev derfor genoptaget og ændret til de korrekte.

Skatterådet har besluttet at afgørelsen har skattemæssig virkning fra 1. januar 2007. Afgørelsen betyder at det er kommunens afgørelse, om forældelse skal gøres gældende i perioden 1. januar 2008 til og med 29. april 2008.