Dato for udgivelse
09 Sep 2013 08:41
SKM-nummer
SKM2013.618.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-4294527
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, grundværdi, skov
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 og ændret ejendomsværdien og grundværdien som følge af, at det i 2002 og 2003 tilplantede areal er fredskov.

Hjemmel

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven,
Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

Reference(r)

Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10,
Vurderingsloven § 12,
Vurderingsloven § 13,
Vurderingsloven § 14
Vurderingsloven § 15

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit B.3.3

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit B.3.4.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit C.2.4.

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit C.2.5.


Ejer af ejendommen X, der er en 81,4335 ha stor landbrugsejendom, tilplanter i 2002 og 2003 med tilskud til skovrejsning 27,8 ha. Det er en forudsætning af Naturstyrelsen tinglyser fredskov på arealet efter tilplantning. Tinglysningen finder dog først sted i 2005.

Ejendommen blev første gang efter tilplantningerne pr. 1. oktober 2004 ansat således:

Ejendomsværdi: 9.900.000 kr.
Specifikation:
Bygningsværdi stuehus 1.550.698 kr.
Øvrige bygninger

1.010.844 kr.

Jord 7.348.213 kr.
I alt 9.909.755 kr.
Grundværdi:

 3.674.100 kr.

Specifikation:

80,4276 ha à 45.400 kr. =

3.651.413 kr.

5.059 m2 vej à 0 kr. =               0 kr.
0,5000 ha à 45.400 kr. =      22.700 kr.
I alt 3.674.113 kr.
Stuehusværdi: 1.990.700 kr.
Stuehusgrundværdi:

       7.100 kr.

Selv om der først tinglyses fredskov 1. august 2005, og vurderingsmyn-digheden derfor ikke har haft mulighed for at tage hensyn til fredskovspligten før denne dato, er det SKAT opfattelse, at det ved vurderingen i 2004 alligevel bør lægges til grund, at 27,8000 ha af ejendommens areal er fredskov.

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi: 7.600.000 kr.
Specifikation:
Bygningsværdi stuehus 1.550.698 kr.
Øvrige bygninger 1.010.844 kr.
Landbrugsjord 4.823.986 kr.
Skov

   220.000 kr.

I alt

7.605.528 kr.

Grundværdi: 2.568.200 kr.
Specifikation:
52,6276 ha à 45.400 kr. = 2.389.293 kr.
27,8000 ha skov =     156.200kr.
5.059 m2 vej à 0 kr. =               0 kr.
0,5000 ha à 45.400 kr. =      22.700 kr.
I alt

2.568.193 kr.

Stuehusværdi: 1.990.700 kr.
Stuehusgrundværdi:        7.100 kr.

  

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således:

Ejendomsværdi: 13.500.000 kr.
Specifikation:
Bygningsværdi stuehus 1.550.698 kr.
Øvrige bygninger 1.010.844 kr.
Landbrugsjord 11.022.370 kr.
I alt

13.583.012 kr.

Grundværdi:   5.511.200 kr.

Specifikation:

80,4276 ha à 68.100 kr. = 5.477.120 kr.
5.059 m2 vej à 0 kr. =               0 kr.
0,5000 ha à 68.100 kr. =      34.050 kr.
I alt

5.511.170 kr.

Stuehusværdi:  1.990.700 kr.
Stuehusgrundværdi:       10.700 kr.

 

Ejendommen burde have været ansat således:

Ejendomsværdi: 10.100.000 kr.
Bygningsværdi stuehus 1.550.698 kr.
Øvrige bygninger 1.010.844 kr.
Landbrugsjord

7.235.980 kr.

Skov

   350.000 kr.

I alt

10.147.522 kr.

Grundværdi: 3.871.700 kr.
Specifikation:
52,6276 ha à 68.100 kr. = 3.583.940 kr.
27,8000 ha skov =

   253.700 kr.

5.059 m2 vej à 0 kr. =               0 kr.
0,5000 ha à 68.100 kr. =

     34.050 kr.

I alt

3.871.690 kr.

Stuehusværdi: 1.990.700 kr.
Stuehusgrundværdi:

10.700 kr.

 
Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 som vist ovenfor med den begrundelse, at SKAT ved vurderingerne i 2004 og 2006 fejlagtigt ikke taget hensyn til, at 27,8 ha af ejendommens areal var omfattet af fredskovspligtigt.

Skatterådet har givet afgørelsen skattemæssig virkning for betalte skatter og afgifter fra og med 22. marts 2006.

Skatterådets afgørelse vedrørende skattemæssig virkning indebærer, at det er kommunens afgørelse, hvorvidt forældelse skal gøres gældende i perioden 1. januar til 22. marts 2008.