Dato for udgivelse
09 Sep 2013 13:53
SKM-nummer
SKM2013.621.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13 - 4295051
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, dækningsafgift
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og nedsat ejendomsværdien og dermed den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi.

Hjemmel

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven,
Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.

Reference(r)

Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 10
Vurderingsloven § 11

Henvisning

Processuelle regler på SKATs område 2010-1, afsnit G.3.


Ejendommen er ved vurderingerne i 2004, 2006 og 2008 ansat som en fabriks- og lagerejendom på fremmed grund.

Vurderingsmyndigheden har ansat ejendommen således pr. 1. oktober 2008:
Ejendomsværdi: 46.000.000 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 46.000.000 kr.
Skøn over årlig leje og lejefaktor ikke oplyst (ejermeddelelse type 6)
Den 17. september 2009 ændres vurderingen pr. 1. oktober 2008 således:
Ejendomsværdi: 26.500.000 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 26.500.000 kr.
Skøn over ejendomsværdi:
Årlig leje: 2.568.725 kr. x lejefaktor: 6,5 = 16.696.712 kr.
Værdi af byggearbejde: 10.000.000 kr.

Vurderingsmyndigheden har ansat ejendommen således pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi: 46.000.000 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 46.000.000 kr.
Skøn over årlig leje og lejefaktor ikke oplyst (ejermeddelelse type 6)

 

Den 19. november 2009 ændres vurderingen pr. 1. oktober 2006 således:
Ejendomsværdi:

26.000.000 kr.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 26.000.000 kr.
Skøn over ejendomsværdi:
Årlig leje: 2.568.725 kr. x lejefaktor: 6,3 = 16.182.967 kr.
Værdi af byggearbejde: 10.000.000 kr.

Vurderingsmyndigheden har ansat ejendommen således pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi:

46.000.000 kr.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 46.000.000 kr.
Skøn over årlig leje og lejefaktor ikke oplyst (ejermeddelelse type 6)

Det er Ejendomsvurderingskontorets opfattelse, at ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 burde have været således:

Ejendomsværdi: 26.000.000 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 26.000.000 kr.
Skøn over ejendomsværdi:
Årlig leje: 2.568.725 kr. x lejefaktor 6,3 = 16.182.967 kr.
Værdi af byggearbejde: 10.000.000 kr.

Praksis for, hvorvidt en ansættelse indstilles til ekstraordinær ændring i

Skatterådet beror på en samlet individuel bedømmelse af forhold som:

  • Er ændringen væsentlig
  • Er der objektive fejl eller myndighedsfejl i vurderingen
  • Særlige omstændigheder, for eksempel: Har ejer været afskåret fra at udnytte sin klagemulighed?

jfr. Processuelle vejledninger 2010-1, afsnit G.3

Selv om der efter SKATs opfattelse ikke foreligger objektive fejl/myndighedsfejl ved vurderingen i 2004, og selv om ejer har haft mulighed for at udnytte sin klagemulighed inden for de ordinære frister, finder SKAT, Ejendomsvurderingskontoret efter en samlet bedømmelse, at sagen bør forelægges Skatterådet.

Skatterådet har efter indstilling fra SKAT ændret vurderingen pr. 1. oktober 2004 og nedsat ejendomsværdien og den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi som vist ovenfor.

Da ejer har anmodet om ekstraordinær genoptagelse den 15. april 2010 har Skatterådet givet afgørelsen skattemæssig virkning for betalte skatter og afgifter fra og med 1. januar 2006.