Dato for udgivelse
12 Sep 2013 12:32
SKM-nummer
SKM2013.643.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-184968
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, omberegnede grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2005 henblik på at få fjernet den omberegnede grundværdi

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 16-18

Henvisning

 Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit F.2.


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2005 for ejendom A er ansat uden hjemmel.

Ejendommen som er en beboelsesejendom med 1 lejlighed, har et matrikulær areal på 33.097 m².

Ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 er der ændret i grundværdispecifikationerne og i denne forbindelse er der ansat en omberegnet grundværdi i prisniveau 2004 på 830.500 kr.

Den omberegnede grundværdi er ansat uden hjemmel, idet en ændring i grundværdispecifikationerne alene ikke er omberegningsgrund jfr. Vurderingslovens § 33 stk. 16, 17 og 18.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi i prisniveau 2004 på 830.500 kr. bortfalder.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2005 er ansat uden hjemmel.