Dato for udgivelse
12 Sep 2013 12:29
SKM-nummer
SKM2013.640.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-021429
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grudværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006 jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9 og
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit A

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit C


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006.

Ejendommen, som har et matrikulær areal på 46,8053 ha heraf 470 m² vej - søarealer i det væsentlige - har tidligere været anvendt til vandindvinding, men nu sammen med ejers øvrige søarealer regulerer vandstanden i de omkringliggende søer og åer.

På ejendommen er der en underjordisk pumpestation på 400 m².

Vurderingsmyndigheden har ordinært nedsat ejendoms- og grundværdien pr. 1. oktober 2008 således:

Ejendomsværdi: 921.100 kr. nedsat til 600.000 kr.
Grundværdi: 921.100 kr. nedsat til 327.300 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi: 439.500 kr. ændres til 155.700 kr.
Grundværdi: 439.500 kr. ændres til 155.700 kr.
Grundværdi fritaget efter § 7: 439.500 kr. ændres til 155.700 kr.

Vurdering pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi: 659.300 kr. ændres til 233.800 kr.
Grundværdi: 659.300 kr. ændres til 233.800 kr.
Grundværdi fritaget efter § 7: 659.300 kr. ændres til 233.800 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at grund- og ejendomsværdien ved vurderingerne i 2004 og 2006 blev sat for højt.Den indstillede ændring vil betyde, at den såvel grundværdien som ejendomsværdien i 2004 og 2006 nedsættes med ca. 65 %.