Dato for udgivelse
12 Sep 2013 12:27
SKM-nummer
SKM2013.639.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-021455
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grudværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006 jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9 og
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit A

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit C


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006.

Ejendommen, som har et matrikulær areal på 90,1763 ha - søarealer i det væsentlige - har tidligere været anvendt til vandindvinding, men nu sammen med ejers øvrige søarealer regulerer vandstanden i de omkringliggende søer og åer.

Vurderingsmyndigheden har ordinært nedsat ejendoms- og grundværdien pr. 1. oktober 2008 således:

Ejendomsværdi:  2.939.700 kr. nedsat til 631.200 kr.
Grundværdi: 2.939.700 kr. nedsat til 631.200 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi: 1.397.700 kr. ændres til 300.300 kr.
Grundværdi: 1.397.700 kr. ændres til 300.300 kr.
Grundværdi fritaget efter § 7: 1.397.700 kr. ændres til 300.300 kr.

Vurdering pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi:  2.101.100 kr. ændres til 450.900 kr.
Grundværdi: 2.101.100 kr. ændres til 450.900 kr.
Grundværdi fritaget efter § 7: 2.101.100 kr. ændres til 450.900 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at grund- og ejendomsværdien ved vurderingerne i 2004 og 2006 blev sat for højt. Den indstillede ændring vil betyde, at den såvel grundværdien som ejendomsværdien i 2004 og 2006 nedsættes med ca. 79 %.