Dato for udgivelse
12 Sep 2013 12:34
SKM-nummer
SKM2013.645.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-202050
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi, grudværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for ejendom A pr. 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006 jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit A

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2013-1, afsnit C


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne 1. oktober 2004, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006.

Ejendommen, som har et matrikulær areal på 61,9726 ha - søarealer i det væsentlige - har tidligere været anvendt til vandindvinding, men nu sammen med ejers øvrige søarealer regulerer vandstanden i de omkringliggende søer og åer.

Vurderingsmyndigheden har ordinært nedsat ejendoms- og grundværdien pr. 1. oktober 2008 således:

Ejendomsværdi: 5.530.400 kr. nedsat til 433.800 kr.
Grundværdi: 5.530.400 kr. nedsat til 433.800 kr.

 
På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Benyttelseskoden ændres fra 14 - vurderet til 0 kr. til 09 - ubebygget areal (ikke landbrug)

Ejendomsværdi: 0 kr. ændres til 206.400 kr.
Grundværdi: 0 kr. ændres til 206.400 kr.
Grundværdi fritaget efter § 7: 0 kr. ændres til 206.400 kr.
Omberegnet grundværdi 2004: 206.400 kr. *)

*) den omberegnede grundværdi ansættes i henhold til Vurderingslovens § 33 stk. 17 på grund af ændret anvendelse.

Vurdering pr. 1. oktober 2005:

Ejendomsværdi: 4.095.900 kr. ændres til 206.400kr.
Grundværdi:

4.095.900 kr. ændres til 206.400 kr.

Grundværdi fritaget efter § 7: 4.095.900 kr. ændres til 206.400 kr.

Vurdering pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi: 4.095.900 kr. ændres til 309.900 kr.
Grundværdi: 4.095.900 kr. ændres til 309.900 kr.
Grundværdi fritaget efter § 7:

4.095.900 kr. ændres til 309.900 kr.

Omberegnet grundværdi 2004: 4.095.900 kr. udgår

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendommen var fejlagtigt vurderet i 2004 og at grund- og ejendomsværdien ved vurderingerne i 2005 og 2006 blev sat for højt.

Den indstillede ændring vil betyde, at den såvel grundværdien som ejendomsværdien i 2005 og 2006 nedsættes med henholdsvis ca. 95 % og 92 %.