Dato for udgivelse
20 Sep 2013 13:31
SKM-nummer
SKM2013.664.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-4989995
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Kapitalafkastsats
Resumé

Meddelelsen SKM2013.544.SKAT præciseres.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007 om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende, senest ændret ved lov nr. 792 af 28. juni 2013.
Lov nr. 1354 af 21. december 2012

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 9
Lov nr. 1354 af 21.december 2012, § 25, stk. 15

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit C.C.5.3.1.2.4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit C.C.5.2.9.4


I meddelelsen SKM2013.544.SKAT oplyses det, at SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2013 til 2 pct.

I den forbindelse finder SKAT anledning til at præcisere, at der gælder særlige regler for skattepligtige, hvis indkomstår 2013 er påbegyndt inden den 1. januar 2013. Det følger således af lov nr. 1354 af 21. december 2012, § 25, stk. 15, 2. pkt., at disse skattepligtige enten kan vælge at anvende kapitalafkastsatsen for indkomståret 2012 (1 pct.) eller den kapitalafkastsats, der er fastsat i henhold til den særlige regel i lov nr. 1354 af 21. december 2012, § 25, stk. 15, 3-5. pkt. Som meddelt i SKM2013.209.SKAT er sidstnævnte kapitalafkastsats blevet fastsat til 0 pct.