Dato for udgivelse
13 Nov 2013 08:40
SKM-nummer
SKM2013.800.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-4774506
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, hjorte, pelsdyr
Resumé

SKAT har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2013. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 12. november 2013

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.4.3.3


SKAT har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2013 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr 1.710 kr.
Kronkalve 1.010 kr.
Dådyr    900 kr.
Dådyrkalve    550 kr.

Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind

   195 kr.
Chinchilla      92 kr.
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind    270 kr.
Unger under 3 måneder

       0 kr.

 Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.