Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 11:46
Serienummer
S nr. 96
Resumé

Vejledning til indberetningsbillede 07.082 og 07.082 K - Pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalfondes endelige opgørelse efter pensionsafkastbeskatningslovens PAL § 22

Hvad er nyt?

Styrelsesnavn og adresse er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0239-1
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen