Dato for udgivelse
27 Nov 2013 13:40
SKM-nummer
SKM2013.831.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-5762948
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2014.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 42

Henvisning

SKATs Juridiske vejledning 2013-2, G.A.3.1.1

Under henvisning til § 42 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2014.

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

107.810

134.439

0 %

6 %

134.440

142.049

4 %

7 %

142.050

149.659

4 %

8 %

149.660

157.269

4 %

9 %

157.270

164.879

4 %

10 %

164.880

172.479

5 %

11 %

172.480

180.099

6 %

12 %

180.100

187.699

7 %

13 %

187.700

195.319

8 %

14 %

195.320

202.909

9 %

15 %

202.910

210.529

10 %

16 %

210.530

218.139

11 %

17 %

218.140

225.749

12 %

18 %

225.750

233.369

13 %

19 %

233.370

240.959

14 %

20 %

240.960

248.569

15 %

21 %

248.570

256.179

16 %

22 %

256.180

263.799

17 %

23 %

263.800

271.409

18 %

24 %

271.410

278.999

19 %

25 %

279.000

286.619

20 %

26 %

286.620

294.229

21 %

27 %

294.230

301.839

22 %

28 %

301.840

309.449

23 %

29 %

309.450

317.049

24 %

30 %

317.050

324.669

25 %

30 %

324.670

332.269

26 %

30 %

332.270

339.889

28 %

30 %

339.890

347.489

29 %

30 %

347.490

og derover

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 720 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.600 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.040 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.940 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.850 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.070 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 107.810 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.