Dato for udgivelse
20 Dec 2013 11:09
SKM-nummer
SKM2013.906.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-5794882
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat
Resumé

Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for 2014.

 

Satserne følger af lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013. SKATs tidligere offentliggørelse af satserne i SKM2013.848.SKAT bortfalder herefter.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 8, 3.pkt, § 29 B, stk. 9.
Lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, C.D.10.4.9.5.

Redaktionelle noter

Denne erstatter SKM2013.837.SKAT


Under henvisning til § 29 B, stk. 10, jf. stk. 8 og 9, i lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. meddeles det herved, at

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 1,1 pct. med virkning for indkomståret 2014.
  2. Restskatteprocenten udgør 4,6 pct med virkning for indkomståret 2014.
  3. Procenttillægget udgør 0,3 pct. med virkning for indkomståret 2014.

Satserne følger af lovforslag 2013/1 LF 95 som vedtaget den 19. december 2013. SKATs tidligere offentliggørelse af satserne i SKM2013.848.SKAT bortfalder herefter.