Dato for udgivelse
09 Jan 2014 10:54
SKM-nummer
SKM2014.23.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0210838
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, grundværdi, benyttelseskode, forkert vurderingsgrundlag.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 med henblik på at få ejendomsværdien og grundværdien ansat til 0 kr.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10 og
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit A og D


Ejendommen som er et ubebygget areal har et matrikulær areal på 1.255 m².

Ejendommen var ved vurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 fejlagtigt vurderet som en byggegrund med en ejendoms- og grundværdi på henholdsvis 1.586.300 kr. og 1.762.500 kr. Ejendommen var på vurderingstidspunkterne ifølge lokalplan 1368-03 udlagt til fællesareal, og den kan derfor ikke bebygges.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 ændrer ejendommens benyttelse fra ubebygget areal til ejendom vurderet til 0 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendommen ved vurderingerne i 2005 og 2006 var fejlagtigt vurderet.