Dato for udgivelse
09 Jan 2014 10:54
SKM-nummer
SKM2014.24.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0239666
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ejendomsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdierne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 med henblik på nedsættelse.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit B


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2008 og 1. oktober 2010 for ejendommen A og nedsat ejendomsværdien således:

Ejendomsværdi 2010: 8.800.000 kr. nedsat til 6.600.000 kr.

Ejendomsværdi 2008: 9.400.000 kr. nedsat til 7.800.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2005:

Ejendomsværdi: 8.600.000 kr. ændres til 6.900.000 kr.
Grundværdi: 5.752.500 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig værdi: 2.847.500 kr. ændres til 1.147.500 kr.

Vurdering pr. 1. oktober 2006:

Ejendomsværdi:

8.900.000 kr. ændres til 7.300.000 kr.

Grundværdi: 5.806.700 kr. uændret
Dækningsafgiftspligtig værdi: 3.093.300 kr. ændres til 1.493.300 kr.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingerne i 2005 og 2006 blev sat for højt.