Offentligt almennyttigt lotteri, hvor salgssummen ikke overstiger 20.000 kr.

Foreninger eller organisationer kan anmelde et lotteri til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. Sådanne lotterier kan afholdes to gange årligt. Det er en betingelse, at alle nedenstående forudsætninger er opfyldt:

  • arrangementet er anmeldt til Spillemyndigheden senest 14 dage før afholdelse
  • den samlede salgssum ikke overstiger 20.000 kr., og
  • foreningens eller organisationens formål ikke udelukkende eller fortrinsvis er at afholde almennyttige lotterier
  • i forbindelse med lotteriet skal det fremgå, at lotteriet er anmeldt til Spillemyndigheden.

Se BEK nr. 1288/2019 § 8.