Dato for udgivelse
23 Jan 2014 11:47
Resumé

Det er ikke korrekt, når Fagbladet 3F skriver, at SKAT svigter initiativ mod social dumping og begår myndighedssvigt. SKAT følger principperne bag retsplejeloven. 


Fagbladet 3F skriver, at "SKAT svigter initiativ mod social dumping", fordi SKAT ikke har udstedt bøder for overtrædelse af regler om skiltning på byggepladser, der trådte i kraft 1/1 2013. I artiklen kalder en arbejdsmarkedsforsker det myndighedssvigt. Dette er ikke korrekt.

Fakta er, at det er domstolene, der efter principperne bag retsplejelovens skal fastsætte straffen for en lovovertrædelse. Da der er tale om ny lovgivning, hvor der ikke er fastlagt et bødeniveau af domstolene, skal der anlægges et passende antal prøvesager ved domstolene.

Hvis udfaldet af prøvesagerne viser en ensartet strafudmåling, og Rigsadvokaten tilkendegiver, at domstolene har anlagt en fast bødepraksis, så kan SKAT anvende det fastlagte bødeniveau i SKATs administrative straffesager.

SKAT har oversendt 10 sager til anklagemyndigheden og afventer at prøvesagerne bliver afgjort.

- Vi følger reglerne og afventer, at domstolene afgør prøvesagerne, inden vi kan udstede administrative bøder. Det kalder man ikke myndighedssvigt. Det kalder man retssikkerhed, siger Hans From, der er underdirektør i SKAT.

SKAT har i alt foretaget 508 kontroller af skiltning på byggepladser og sammenlagt afventer 33 sager lige nu, at prøvesagerne bliver afgjort.

Se også regler og undtagelser for skiltning på byggepladser.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, tlf.: 72 37 09 00; Borgere og virksomheder: tlf.: 72 22 18 18