Dato for udgivelse
07 Feb 2014 10:23
SKM-nummer
SKM2014.115.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-0388267
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Sanktion
Resumé

Her kan du se bødestørrelsen for tilsidesættelser af pålæg om logbog for overtrædelser i 2014.

Reference(r)

KSL §§ 74 og 74 A 

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.3.2


SKAT kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. Registreringerne skal til enhver tid på begæring forevises SKAT til brug for kontrollen med overholdelsen af de forpligtelser, som de indeholdelsespligtige er pålagt. Se Den juridiske vejledning, afsnit A.C.3.5.3.2.

Undlader en arbejdsgiver at følge et pålæg eller en begæring, kan arbejdsgiveren straffes med bøde. Se KSL § 74 A, jf. KSL § 74. Bøden fastsættes så den svarer til 8 gange den maksimale dagpengesats for fuldtidsforsikrede medlemmer.

Dagpengebeløbet reguleres én gang om året pr. den første mandag i januar. For 2014 er den maksimale dagpengesats 815 kr. Dette svarer til, at bødebeløbet for overtrædelser i 2014, efter afrunding op eller ned til nærmeste hele 100 kr., er 6.500 kr. 

Bødebeløbet indsættes i den næste opdatering af Den Juridiske vejledning, 2014-2.