Dato for udgivelse
11 Feb 2014 09:26
Resumé

SKAT og FSR - danske revisorer har netop indgået en samarbejdsaftale om et såkaldt Dialogforum. Samarbejdet skal bruges til at gøre skattebetaling i Danmark endnu mere smidig og enkel - samt øge regelefterlevelsen og retssikkerheden for borgere og virksomheder.


Trods gode intentioner har borgere og virksomheder ikke altid lige let ved at holde styr på skattereglerne. SKAT og FSR - danske revisorers skatteudvalg har derfor formaliseret samarbejdet, med henblik på, at øge regelefterlevelsen, forbedre retssikkerheden samt medvirke til en smidigere skatteadministration. 

- Skat og skattelovgivning er ofte kompliceret stof. I SKAT har vi derfor en vigtig opgave med at kommunikere og vejlede om skattereglerne, så det bliver nemt at betale den rigtige skat. Og så har vi fokus på, at skatten opkræves på en korrekt og ordentlig måde. Vi tror på, at åbenhed om SKATs arbejde, dialog og et tættere samarbejde med blandt andet revisorerne er vejen frem, siger Jesper Rønnow Simonsen, direktør for SKAT. 

Fremover vil SKAT og FSR - danske revisorer mødes i dette Dialogforum fem gange om året med det formål at sætte fokus på at forbedre borgeres og virksomheders forståelse og efterlevelse af de gældende skatteregler. Derudover skal møderne bruges til at drøfte vigtige emner såsom retssikkerhed, juridiske og systemtekniske udfordringer og sikring af hurtig, korrekt og ensartet sagsbehandling. 

- Revisorerne har stor indsigt i de forventninger og udfordringer borgerne og virksomhederne har i deres møde med SKAT. Den viden vil vi gerne give videre til SKAT. Omvendt kan vi lære af at lytte til de udfordringer som SKAT oplever i mødet med borgere og virksomheder.  Jeg ser dette samarbejde som en god mulighed for at sætte konkrete emner og initiativer på dagsordenen tidligere og mere direkte end hidtil. Det er til fordel for både til virksomheder og borgere, siger formanden for FSR - danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm. 

På baggrund af drøftelserne mellem SKAT og revisorerne kan der blandt andet stilles konkrete forslag til initiativer på områder, som det nye Dialogforum har sat særligt fokus på bl.a.:

  • Retssikkerhed
  • Ansvars- og straffesager
  • SKATs indsatsprojekter
  • Complianceundersøgelser aktuelt 2010 (regelefterlevelsesundersøgelse)
  • Kontrolbestemmelser/myndighedsbeføjelser
  • Revisors opgaver
  • SKATS praksis, herunder sikring af hurtig, korrekt og ensartet sagsbehandling 

Yderligere oplysninger:

SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00
Læs mere om SKATs undersøgelse af borgeres og virksomheders overholdelse af skattereglerne her.