Blanketnr.
04.071A
Formål med blanketten

Du kan bruge denne blanket, hvis du er fuldt skattepligtig, har et oplysningsskema, har fradrag for renteudgifter i udenlandsk indkomst, og oplysningerne ikke er indberettet til Skattestyrelsen.

Du kan også anvende denne blanket, hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark og har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til os, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend/Indberet til os (fx blanket).


Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

Digital løsning

--

PDF-udgave

Hent blanket 04.071A   2018

2017   2016   2015   2014   2013

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.