Dato for udgivelse
25 Apr 2014 09:13
Resumé

Som opfølgning på redegørelsen om kontrolsager lancerede direktøren for SKAT i juni 2013 en lang række initiativer for at styrke retssikkerheden i kontrolarbejdet og styrke åbenheden om SKATs kontrolaktiviteter. Et af initiativerne var en såkaldt gennemsigtighedsrapport - som i dag er blevet tilgængelig for offentligheden.


Som opfølgning på redegørelsen om kontrolsager lancerede direktøren for SKAT i juni 2013 en lang række initiativer for at styrke retssikkerheden i kontrolarbejdet og styrke åbenheden om SKATs kontrolaktiviteter. Et af initiativerne var en såkaldt gennemsigtighedsrapport - som i dag er blevet tilgængelig for offentligheden.

Rapportens formål er at skabe åbenhed og transparens omkring de regler, som danner grundlag for SKATs kontrolarbejde, samt beskrive, hvordan SKATs kontrolbeføjelser bruges. 

- Der har været meget opmærksomhed omkring Skat og vores arbejdsmetoder gennem en længere periode. Det er naturligt, at der er interesse for Skat, og vi vil meget gerne være åbne omkring vores arbejde. Jeg er overbevist om, at åbenhed i vores forvaltning er en af de ting, der kan bidrage til, at borgere og virksomheder har tillid til skattevæsenet, siger direktør i SKAT Jesper Rønnow Simonsen.

I den nye rapport vil man bl.a. kunne læse, at SKAT samlet set har været på kontrol på private grunde 390 gange i 2013, at SKAT har lavet kontroller af danske lægers vikarjobs i Norge, at man har set på professionelle idrætfolks aflønninger, og at der fx blev foretaget 1.576 kontroller ved mulig indsmugling af doping, narkotika og våben i 2013, indsatsen mod social dumping og meget mere.

- I SKAT har vi stor fokus på borgere og virksomheders retssikkerhed i forbindelse med skatte- og afgiftsopkrævningen. Nu kan de, der er interesserede se, hvor mange gange og til hvilket formål vi bruger de forskellige lovhjemler, som Folketinget har givet os. De lovhjemler vi har, giver os mulighed for at gå tæt på den enkelte skatteborger og virksomheds økonomi for at sikre en korrekt skattebetaling, og vi skal selvfølgelig bruge dem med omtanke, siger Jesper Rønnow Simonsen.

SKAT har som opgave at kontrollere at skattebetalingerne fra ca. 4,6 millioner skatteydere og ca. 600.000 virksomheder er korrekte. I 2013 har SKAT gennemført ca. 60.000 skatte- og afgiftskontroller og ca. 30.000 toldkontroller i de 125 indsatsprojekter, som gennemsigtighedsrapporten er baseret på.

Gennemsigtighedsrapporten baserer sig på 125 indsatsprojekter, som er vurderet i forhold til retssikkerhedsmæssige og forvaltningsretlige problemstillinger som opfølgning på den redegørelse om kontrolsager SKAT afgav i sommeren 2013. Gennemsigtighedsrapporten udkommer fremover årligt.

Her kan du læse hele rapporten.

Yderligere oplysninger: Borgere og virksomheder: tlf. 72 22 18 18; Journalister: tlf. 72 37 09 00