Dato for udgivelse
28 Apr 2014 14:57
Resumé

Ca. 300.000 skatteydere får inden længe tilsendt et forslag fra SKAT til en ny forskudsopgørelse. Sidste år skete dette for 982.000 danskere, hvilket medvirkede til, at restskatterne blev nedsat med ca. 700 mio. kr., og at den gennemsnitlige restskat pr borger faldt med ca. 500 kr. I dag indledes kampagnen Skat i balance.


Fra og med sidste år har SKAT via tiltaget Skat i balance hjulpet borgerne med at fastsætte en mere korrekt forskudsskat, så pengene stemmer, når året er omme. Det sikrer mindre bøvl og ubehagelige overraskelser for borgerne og en mere effektiv administration for Skat.

- Det skal være nemt og overskueligt for danskerne at betale den korrekte skat til tiden - hverken mere eller mindre. Et stort skridt i den retning handler om, at man får justeret sin skat, allerede inden den kommer ud af balance. SKAT har muligheden for at hjælpe borgerne med dette, og allerede nu kan de positive effekter ses direkte i borgernes skatteforhold. Den retning skal vi fortsætte i, siger Richard Hanlov, underdirektør for Afregning i SKAT.

En undersøgelse fra TNS Gallup viste sidste år, at danskerne bakker op om, at SKAT i højere grad assisterer med skatten. Hele 88 pct. ønsker, at SKAT løbende hjælper med at få sørge for, at forskudsopgørelsen er korrekt, hvis der er brug for det.

Over 300.000 får i år hjælp til mindre restskat

Sidste år modtog 982.000 personer et autoforskud fra SKAT. Det vil sige, at de får et forslag til en ny forskudsopgørelse, fordi SKAT kan se, at der er sket ændringer i borgerens økonomiske forhold, der påvirker deres skattebetaling, uden at de selv har ændret deres forskudsopgørelse.

- Sidste år accepterede 80 pct. af de borgere, som modtog et nyt forslag til forskudsopgørelse, de ændringer, SKAT forslog. Det betød, at langt flere skulle betale mindre eller slet ingen restskat for 2013. Det er en service, vi oplever, at folk generelt sætter pris på. I år forventer vi at sende ca. 300.000 forslag til en ny forskudsopgørelse ud. Det sker fra på lørdag og i løbet af de næste par uger. Samtidig iværksætter vi i dag en informationskampagne, så borgerne er opmærksomme på denne service og ved, hvad det handler om, siger Richard Hanlov, underdirektør for Afregning i SKAT.

Da SKAT sidste år satte Skat i balance i søen, skønnede SKAT, at den nye service kunne reducere restskatterne med op til 3 mia. kr. i løbet af få år. Ser man på sidste års autoforskud, viser tallene, at autoforskuddet har betydet, at restskatterne for indkomståret 2013 er nedsat med ca. 700 mio. kr. i forhold til indkomståret 2012, og at den gennemsnitlige restskat pr borger er faldet med ca. 500 kr.

Erfaringer fra 2013 forbedrer servicen

Erfaringerne fra 2013 er blevet indarbejdet i servicen, så Skat i balance nu tager endnu større højde for borgernes behov og ønsker. Blandt andet er der lavet en annulleringsknap i TastSelv, så borgeren nemt kan afvise forslaget og beholde den nuværende forskudsopgørelse, hvis man ikke er enig i SKATs forslag.

Derudover er SKATs initiativ om Skat i balance blevet udvidet med aktuelle oplysninger om ændret løn, og næste år forventer SKAT, at renteudgifter også inddrages.

Læs mere på www.skat.dk/balance

 

 

Yderligere oplysninger: Borgere og virksomheder: tlf. 72 22 18 18; Journalister: tlf. 72 37 09 00