Dato for udgivelse
01 May 2014 06:29
Resumé

SKAT vurderer umiddelbart, at cirka 125.000 borgere, der har handlet med aktier i perioden 2010-2013, kan have forkerte aktieavancer i deres årsopgørelse. SKAT identificerer de borgere, som kan være berørt af fejlene, og kontakter af egen drift disse med henblik på, at de, som kan have betalt for meget i skat af deres aktieavancer, kan få genoptaget deres sag.


SKAT kan konstatere, at den automatiske skatteberegning af aktieavancer på årsopgørelsen på grund af fejl eller mangler i datagrundlaget har været ramt af fejl i perioden 2010-2013.

Fejlene er sket i det såkaldte Værdipapirsystem (VPS), hvor der i en række tilfælde har været fortrykt oplysninger, hvor forudsætningerne for beregningen efterfølgende har vist sig at være fejlbehæftede, f.eks. i tilfælde af en selskabshændelse (eksempelvis en fusion), der ikke har været indarbejdet i VPS ved beregningstidspunktet. Derfor er der i nogle tilfælde dannet ukorrekte årsopgørelser fra 2010, hvor ordningen blev indført, og frem.

Efter frigivelsen af årsopgørelsen for indkomståret 2012 stod det klart, at der var mange fejl på årsopgørelserne. Derfor har SKAT siden sommeren 2013 arbejdet på at afdække problemets omfang samt vurdere, hvordan fejlen skulle håndteres systemmæssigt, processuelt og juridisk. SKAT anmodede den 13. marts 2014 Kammeradvokaten om en vurdering af konsekvenserne af, at SKAT havde konstateret fejl i den automatiske beregning af tab og gevinster på værdipapirer til fortryk på årsopgørelserne for indkomstårene 2010-2012. Kammeradvokatens vurdering ligger bl.a. til grund for, at SKAT nu har udarbejdet en handleplan til at rettet op på området.

SKAT vurderer umiddelbart, at cirka 125.000 aktieejere kan være berørt. Fejlene i datagrundlaget omfatter alene handel med noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser i danske depoter.

For omkring 50.000 borgere kan SKAT automatisk rette årsopgørelserne. De resterende cirka 75.000 borgere vil modtage et informationsbrev fra SKAT om, at der kan være fejl i deres selvangivelsesoplysninger, og at de derfor bør tjekke de opgjorte avancer og tab.

- Vi har konstateret fejl i de fortrykte gevinster og tab på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser på årsopgørelsen i perioden 2010-2013. Det er meget beklageligt og skal selvfølgelig rettes op. Vi er i stand til at identificere de borgere, som kan være ramt af fejlene, og derfor kontakter vi nu dem, der kan være berørt med henblik på, at de, som kan have betalt for meget i skat af deres aktieavancer, kan få genoptaget deres sag og i sidste ende få penge tilbage, siger direktør for kundeservice i SKAT, Jonatan Schloss.

SKAT udsender styresignal
Fristen for at genoptage en skattesag fra 2010 udløber den 1. maj 2014. Derfor har SKAT netop udsendt et såkaldt styresignal, der suspenderer frister for genoptagelse af tab og gevinst på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser fra indkomståret 2010. Det giver SKAT mulighed for at kigge på de berørtes sager igen, så borgerne kan få genoptaget deres sager.

Suspensionen gælder alene, når en ændring samlet set vil være til fordel for borgeren. Fristen for at ændre årsopgørelsen samt fristen for at anmode om genoptagelse er med styresignalet rykket til 1. september 2015.

Læs mere her:
Styresignal SKM2014.302.SKAT
Vejledning til borgerne på skat.dk
FAQ til borgerne

Yderligere oplysninger: Borgere: 72 22 18 18; Journalister: 72 37 09 00.