Dato for udgivelse
22 May 2014 09:00
Resumé

På baggrund af SKATs analyse og oplæg til lokaliseringsplan, har regeringen besluttet, at SKAT frem mod 2020 samles på 20 hovedadresser. De 20 centre vil være placeret i hele landet: 3 i Nordjylland, 3 i Midtjylland, 2 i Østjylland, 5 i Syddanmark, 3 på Sjælland og Lolland-Falster, 3 i Hovedstadsområdet og København samt 1 på Bornholm.   


Den teknologiske udvikling gør, at færre borgere og virksomheder har behov for at blive betjent fysisk i landets skattecentre. Samtidig er der behov for at styrke de faglige miljøer ved at SKAT samles i større og fagligt mere specialiserede enheder.

Det var på den baggrund, at tidligere skatteminister Holger K. Nielsen sidste år bad ledelsen i SKAT om at udarbejde et forslag til den fremtidige placering af landets skattecentre. På baggrund af SKATs analyse og oplæg til lokaliseringsplan, har regeringen besluttet, at SKAT frem mod 2020 samles på 20 hovedadresser.

De 20 centre vil være placeret i hele landet: 3 i Nordjylland, 3 i Midtjylland, 2 i Østjylland, 5 i Syddanmark, 3 på Sjælland og Lolland-Falster, 3 i Hovedstadsområdet og København samt 1 på Bornholm.   

I alt vil SKATs nye lokalisering berøre ca. 1.100 medarbejdere, som fremover vil få en ny arbejdsadresse. Det skal bemærkes, at der ikke afskediges medarbejdere i forbindelse med dagens beslutning.

- Det har været et afgørende hensyn i kortlægningen af den fremtidige lokalisering, at SKAT fortsat skal være til stede i hele Danmark, og at centrene er placeret, så både borgere og virksomheder har gode muligheder for at komme i kontakt med SKAT, understreger SKATs direktør Jesper Rønnow Simonsen.

-  SKAT har altid været til stedet i hele landet, og sådan vil det også være i fremtiden. Derfor har vi i analysen af, hvor man skulle placere SKATs 20 nye hovedadresser, lagt vægt på, at de blev placeret i områder, hvor der er en stor koncentration af borgere og virksomheder - og hvor der samtidig er gode infrastrukturforhold for både SKATs kunder og vores medarbejdere, siger Jesper Rønnow Simonsen.

Baggrunden for beslutningen om at ændre SKATs lokalisering er blandt andet, at SKAT allerede i dag har over 1.000 tomme kontorpladser, og at dette tal vil vokse til ca. 2000 frem mod 2017 - på grund af naturlig afgang af medarbejdere. Samtidig er SKATs organisering igennem de senere år ændret, så alle opgaver i dag er forankret i specialiserede landsdækkende enheder. Den nye lokaliseringsplan skal sikre, at SKAT kan udnytte den nye organisering gennem større og stærkere faglige miljøer.

Beslutningen om nye lokationer betyder også, at Skatteankestyrelsen fremover placeres på adresser i Haderselv, Silkeborg og København.

Læs mere her:
Faktaark
Landkort over SKATs fremtidige placering
Rapport - Målbillede for lokalisering 2020

Yderligere oplysninger:
Borger og virksomheder: tlf.: 72 22 18 18; Journalister: tlf.: 72 37 09 00