Dato for udgivelse
25 Jun 2014 13:45
SKM-nummer
SKM2014.453.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0203308
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen med henblik på ændring af grundværdien på en ejendom, der var vurderet med etagemeterpriser og lokalplanområdets overordnede bebyggelsesprocent. Ændringen skyldes at ejendommen efter lokalplanen ikke må bebygges eller har anden anvendelse end friareal/grønt område.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33 stk 3 (historisk)
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13

Reference(r)

Vurderingsloven §6
Vurderingsloven §13
Skatteforvaltningsloven § 33 stk 3 (historisk)

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2007-1 og 2008-1 afsnit D.


Skatterådet har efter anmodning ekstraordinært genoptaget vurderingen med henblik på ændring af grundværdien på en ejendom, der var vurderet med etagemeterpriser og lokalplanområdets overordnede bebyggelsesprocent. Ændringen skyldes at ejendommen efter lokalplanen ikke må bebygges eller har anden anvendelse end som friareal/grønt område.

Der er tale om en væsentlig fejl at vurderingen er sket på basis af en bebyggelsesmulighed og denne må tilskrives vurderingsmyndigheden.

Ejendommens benyttelseskode ændres fra "09, ubebygget areal" til "14, vurderet til 0."

Grundværdien pr. 1.oktober 2007 og 1. oktober 2008 nedsættes fra 6.270.800 kr. til 0 kr.

Omberegnet grundværdi pr. 1. oktober 2007 med basisår 2003 nedsættes fra 2.926.400 kr. til 0 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 14. september 2009 for beregning af den kommunale grundskyld.