Dato for udgivelse
27 Aug 2014 08:25
SKM-nummer
SKM2014.589.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-072832
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, fællesareal
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få nedsat værdien af fællesareal til 0 kr.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3
Vurderingsloven § 13 og 33, stk. 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.2.


Ejer har anmodet om at få genoptaget grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 for, at få værdien ansat på grundlag af den korrekte pris og anvendelse, da der ikke er taget hensyn til den tinglyste lokalplan på ejendommen. Ejendommen anvendes som grønt område.

Ejendommen har et matrikulært areal på 7.389 m², ejendommen er ubebygget og anvendes som fællesareal/grønt område i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 således:

Grundværdi 1.084.800 kr. ændres til 0 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 21. februar 2009 for beregningen af grundskyld.