Dato for udgivelse
27 Aug 2014 09:34
SKM-nummer
SKM2014.590.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-072832
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundskatteloft, forkert områdepris
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ansat grundskatteloftet med den rigtige pris.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3
Vurderingsloven § 13 og § 33, stk. 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.1.


Ejer har anmodet om at få genoptaget grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 for, at få værdien ansat på grundlag af den korrekte områdepris, da der er anvendt en forkert områdepris ved fastsættelsen af grundskatteloftet.

Ejendommen ligger i et område, der blev udstykket i 2006, i den forbindelse blev der oprettet et nyt grundværdiområde. Ved ansættelsen af grundskatteloftet for områdets ejendomme har SKAT fejlagtigt anvendt en områdepris på 370 kr., et sammenligneligt naboområde har en områdepris på 210 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 ekstaordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi 6.078.900 kr. ændres til 3.450.200 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 21. februar 2009 for beregningen af grundskyld.

Skatterådet har samtidig bemyndiget SKAT til at genoptage ejendomsvurderingen for yderligere 15 ejendomme med samme forhold.