Dato for udgivelse
10 Sep 2014 15:13
SKM-nummer
SKM2014.625.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-115128
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, nedsættelse
Resumé

Ejendomsværdien og den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi blev nedsat fordi der forelå såvel faktiske som skønsmæssige fejl.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 2.

Reference(r)

Vurderingsloven,
Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-8-2013 §6.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.2.2.1.


Der var anmodet om ekstraordinær genoptagelse af vurderingen 2006, dels fordi SKAT ved ordinær genoptagelse havde nedsat ejendomsværdien 2008 fra 80 til 50 mill. dels fordi ansættelsen efter repræsentantens opfattelse lå væsentligt over markedsværdien.

Det fandtes dels at skønnene vedr. både leje og faktor i forbindelse med den oprindelige ansættelse var for høje, og at dette kunne tilskrives vurderingsmyndigheden. Dels var det sagens behandling konstateret, at en bygning var fejlregistreret i BBR, og at der forelå forkerte oplysninger om en anden bygnings anvendelse.

Ejendomsværdien 2006 nedsattes fra 74.000.000 mill. kr. til 43.200.000 kr. og der skete en tilsvarende nedsættelse af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi.

Afgørelsen fik skattemæssig virkning fra og med 2. maj 2009.