Dato for udgivelse
11 Sep 2014 15:07
SKM-nummer
SKM2014.631.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0009898
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, nedsættelse, byggeretsprincip etagemeterprincip basisår.
Resumé

Uanset der ikke forelå nogen fejl blev grundværdiansættelsen ekstraordinært genoptaget fordi ansættelsen væsentligt oversteg markedsværdien i ubebygget stand.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 3,

Reference(r)

Vurderingsloven
Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.3.


Der var anmodet om ekstraordinær genoptagelse af grundværdien på en boligudlejningsejendom begrundet i at SKAT ved ansættelsen havde benyttet byggeretsværdiprincippet, uanset de planmæssige forhold og Vurderingsvejledningens anvisninger umiddelbart ville føre til anvendelse af etagemeterprincippet. Skatterådet genoptog ekstraordinært ansættelsen og nedsatte grundværdien i 2003 (basisåret) fra 13.042.600 kr. til 6.267.600 kr. og i 2008 fra 31.292.200 kr. til. 10.668.200 kr. Genoptagelsen og nedsættelsen var begrundet med at ansættelsen lå meget betydeligt ud over det skøn, der udøves efter vurderingslovens § 13. Den omstændighed at der var anvendt et andet vurderingsprincip, end vurderingsvejledningen umiddelbart ville føre til ud fra de planmæssige forhold, kunne ikke begrunde genoptagelsen. Uanset vurderingsmetoden alene kunne betragtes som et vurderingsteknisk hjælpemiddel, blev grundværdien ved genoptagelsen ansat efter etagemeterprincippet.

Afgørelsen fra skattemæssig virkning fra 20. december 2009.