Dato for udgivelse
25 Sep 2014 13:55
SKM-nummer
SKM2014.665.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-151560
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, niveau, registreringsfejl, skattemæssig virkning
Resumé

Landsskatteretten havde pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet, der nedsatte ejendomsværdien og den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi. Skatterådet fastholdt sin praksis mht. tidspunktet for den skattemæssige virkning af afgørelser på ejendomsvurderingsområdet.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven
Ejendomsvurderingsloven

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011 § 33 stk. 3.
Vurderingsloven Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013, §6
Lov nr. 925 af 18. september 2012 om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.2.2.1.2.

 


SKAT havde genoptaget ansættelsen i 2008 efter SFL § 33 stk. 2 og givet afslag på at forelægge en sag om ekstraordinær genoptagelse af 2006-vurderingen for Skatterådet Landsskatteretten pålagde efterfølgende SKAT at forelægge sagen for Skatterådet.

SKAT havde nedsat ejendomsværdien i 2008 under hensyn til, at der ved værdiskønnet var anvendt såvel en betydeligt for høj faktor og en betydeligt for høj leje for en del af bygningsarealerne, bla fordi der var fejl omkring registreringen og anvendelsen af en del af arealerne. Der var i øvrigt vedr. den ordinære genoptagelse henset til at ejendommens hidtidige anvendelse ophørte.

De skønsmæssige fejl var væsentlige og kunne tillægges vurderingsmyndigheden.

Skatterådet genoptog ekstraordinært vurderingen og nedsatte ejendomsværdien pr. 1. oktober 2006 fra 202.000.000 kr. til 121.000.000 kr. og den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi pr. 1. oktober 2006 fra 183.605.000 kr. til 102.605.000 kr.

Skatterådet gav, med henvisning til dets kompetence efter skatteforvaltningslovens § 33 stk. 3, 2. punkt og praksis med hensyn til ejendomsvurderingssagers tidsmæssige udstrækning, afgørelsen skattemæssig virkning fra og med 9. juli 2008.