Dato for udgivelse
07 Oct 2014 13:43
Resumé

Mandag den 6. oktober gennemførte SKAT en koordineret aktion med fokus på 25 virksomheder på metrobyggepladser i København. SKAT undersøger 119 ansatte med 13 forskellige nationaliteter


Mandag den 6. oktober gennemførte SKAT en koordineret aktion med fokus på 25 virksomheder på metrobyggepladser i København. Under aktionen har myndighederne kontrolleret 97 udenlandske arbejdere samt 22 danske arbejdere, hvis oplysninger nu skal undersøges nærmere. Mest bemærkelsesværdigt på dagen var det høje antal nationaliteter. De 97 udenlandske arbejdere fordelte sig på i alt 12 lande: Tyskland, Italien, Spanien, Rumænien, Portugal, Irland, Slovakiet, Montenegro, Bosnien, Kroatien, Polen og England.

Social dumping-aktionerne er et led i en styrket indsats gennem kontrol, tilsyn og koordinering på tværs af de tre myndigheder: Arbejdstilsynet, SKAT og Rigspolitiet. Og social dumping er fortsat en udfordring på det danske arbejdsmarked, understreger skatteminister Benny Engelbrecht:

- De seneste års indsats mod social dumping har vist os, at der fortsat er betydelige problemer i forhold til udenlandske virksomheders overholdelse af lovgivningen på området. Social dumping-aktioner som denne er et vigtigt redskab i forhold til at sikre, at udenlandsk arbejdskraft ikke udnyttes og misbruges, og at det ikke lykkes virksomheder at undgå at betale skat og moms. Samtidig er aktionerne med til at sikre, at sikkerhedskrav og arbejdsmiljø ikke ignoreres, siger Benny Engelbrecht.

SKAT har på aktionen haft fokus på problemer med beskatningen hos både virksomheder og ansatte. SKAT har bl.a. set på om de arbejdende på byggepladsen har skattepligt i Danmark eller i deres hjemland. Hvis de har skattepligt i Danmark, ser SKAT bl.a. på, om de er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtagere, og hvis de har skattepligt i deres hjemland, men ikke beskattet korrekt, videregiver SKAT deres oplysninger til myndighederne i hjemlander. SKAT ser også på ukorrekte virksomhedsregistreringsforhold, herunder at der drives uregistreret virksomhed.

- Umiddelbart er der et antal ansatte, der skal have gennemgået deres skattepligtsforhold. Og så er der nogle undersøgelser omkring fri bolig, der forestår. Mandagens aktion har vist, at det fortsat er vigtigt, at vi er til stede både med kontrol og vejledning. Vi kan se, at aktionerne skaber opmærksomhed og medvirker til en vigtig holdningsbearbejdning, siger Lars Jepsen, underdirektør for Visitering og Kontrol i SKAT.

På gårdsdagens aktion kontrollede Arbejdstilsynet arbejdsmiljøforhold og anmeldelse til RUT, politiet kontrollerede arbejds- og opholdstilladelser, mens SKAT som nævnt kontrollede moms- og skatteforhold.

Yderligere oplysninger: SKATs pressefunktion: 72 37 09 00