Dato for udgivelse
08 Oct 2014 09:55
Resumé

SKAT og IT-Universitetet i København har netop taget det første spadestik til et stærkt og værdiskabende samarbejde.


Mads Tofte, rektor for IT-Universitetet i København, IT-direktør for SKAT, Jan Topp samt direktør for SKAT, Jesper Rønnow har netop underskrevet en hensigtserklæring, der fremover skal være udgangspunkt for en unik videns- og erfaringsudveksling til gavn for begge organisationer - ikke mindst for de IT-studerende og medarbejderne i SKAT.

Skatteminister Benny Engelbrecht ser gode muligheder i samarbejdet.

- Der er rigtig god musik i det her samarbejde. SKAT har nogle af de vigtigste og mest komplicerede og IT-udviklingsopgaver i Danmark. Vi skal have de it-studerende gjort opmærksomme på, at nogle af fremtidens mest spændende it-job ligger i SKAT. Det gør vi blandt andet ved, at de får lov at prøve kræfter med opgaverne allerede i deres uddannelsesforløb. Samtidig er det jo kun positivt, at SKATs it-medarbejdere også holder sig skarpe og får adgang til it-universitetets efteruddannelse og faglige ekspertise.

Effektiv og moderne it er en grundforudsætning for, at SKAT kan sikre digitale løsninger med værdi for borgere og virksomheder. SKAT har derfor stor interesse i, at der til stadighed er et tilstrækkeligt udbud af kandidater med relevante kompetencer for SKAT.

- It er et strategisk redskab til at udvikle fremtidens SKAT. Derfor skal vi videreudvikle og understøtte kompetenceudviklingen for vores ansatte og åbne os for fremtidens IT-professionelle.  IT-U har en række uddannelser, der retter sig mod strategi, brugervenlighed, forretningsstyring og teknologi, og så ser vi gode muligheder i at få friskt input fra de studerende, siger Jan Topp, direktør for SKAT IT i SKAT.

Også rektor ved IT-Universitetet Mads Tofte glæder sig over den hensigtserklæring om et stærkt samarbejde, som nu er underskrevet med SKAT.

- Det er IT-Universitetets mission at gøre Danmark udsædvanlig dygtig til at skabe værdi med it. Det skal ske gennem vores internationalt førende undervisning og forskning, og det skal ske i tæt samarbejde med nøgleaktører i samfundet. SKAT er en nøgleaktør, og det er af stor værdi, at nogle af vores studerende som en konsekvens af den nye aftale kan få erfaring med it-projekter i det offentlige. Vi er desuden meget glade for, at vi med samarbejdet kan bidrage til videre- og efteruddannelse af medarbejdere hos SKAT.

Eksempler på mulige fælles samarbejdsområder:

  • Digitalisering af interaktionen med virksomheder og borgere
  • Digitalisering af SKATs interne processer
  • Mobile platforme
  • Søgemotorer og databasehåndtering
  • Projektledelse og -styring
  • Arkitekturdesign og testteorier

Læs mere i hensigtserklæringen om samarbejde.

For yderligere oplysninger:
SKATs pressefunktion Tlf. 72370900 eller presse@skat.dk
Skatteministeriets pressefunktion Tlf. 72221818 eller
presse@skm.dk
IT-Universitetets kommunikationschef, Camilla Rosengaard, Tlf.  40493601 eller
camr@itu.dk