Dato for udgivelse
08 Oct 2014 15:22
Resumé

I denne uge modtager 250.000 selskaber, foreninger og fonde brev fra SKAT om, at de fremover skal indberette oplysninger digitalt i "TastSelv Selskabsskat". Målet er at gøre det nemmere for selskaberne.


Hidtil har selskaber, foreninger og fonde sendt et brev til SKAT, når de fx skulle omlægge indkomstår eller ændre i sambeskatning. En stor del af disse har også sendt selvangivelsen i papirform.

Nu lancerer SKAT det nye selvbetjeningssystem, "TastSelv Selskabsskat", der skal gøre det nemmere for selskaber, foreninger og fonde at få overblik over deres skatteforhold og indberette deres oplysninger. Med TastSelv Selskabsskat kan selskaber nu indberette digitalt og samtidig automatisk fremføre uudnyttede underskud til efterfølgende år.

Skatteminister Benny Engelbrecht forventer sig meget af løsningen:

  • Vi arbejder hele tiden på at give de danske virksomheder de bedst mulige vilkår i konkurrencen med det store udland. Som skatteminister har jeg en ambition om 'at gøre det nemmere'. Og med lanceringen af det nye selvbetjeningssystem tager vi nu et første syvmileskridt i at indfri den ambition. Jeg forventer, at jo længere vi kommer, jo nemmere vil virksomhederne opleve mødet med SKAT, siger skatteministeren.

Trinvis udvikling
SKAT sætter systemet trinvist i drift frem mod foråret 2015.

SKAT gør løbende de enkelte funktioner og muligheder i TastSelv Selskabsskat klar til brug.

Man kan allerede nu bruge selvbetjeningsløsningen ved at logge på

skat.dk/tastselverhverv og vælge Skat.

Hvad kan selskaberne indberette i dag?
Selskaberne kan fra 1.oktober 2014 indberette følgende i TastSelv Selskabsskat:

• Skattemæssige restunderskud fra tidligere indkomstår
• Ændring af sambeskatningsforhold
• Oplysninger om skattefri omstruktureringer
• Omlægning af indkomstår

I foråret 2015 får selskaberne adgang til at indberette selvangivelsen for indkomståret 2014. Selvangivelsesfristen er derfor udsat til 1. august 2015.

SKAT anbefaler, at selskaberne allerede nu indberetter de skattemæssige restunderskud fra tidligere indkomstår, så de undgår kø i systemet omkring fristen for indberetning af selvangivelsen den 1. august 2015.

Læs mere om TastSelv Selskabsskat på skat.dk/TastSelvSelskab, hvor der er information om systemet og brugervejledninger til de enkelte funktioner.

Se faktaark her

For yderligere oplysninger:

For borgere og virksomheder tlf. 7222 1818
SKATs pressefunktion for journalister Tlf. 72370900

Skatteministeriets pressefunktion Tlf. 72221818