Dato for udgivelse
09 Oct 2014 15:02
Resumé

Onsdag den 8. oktober gennemførte SKAT en aktion hos 54 virksomheder på Nørrebrogade i København. SKAT fandt fejl hos over halvdelen af virksomhederne, der var grundigt udvalgt på forhånd.


Onsdag den 8. oktober gennemførte SKAT en aktion blandt virksomheder på Nørrebrogade i København. Hos 36 af de 54 virksomheder fandt SKAT fejl, der skal undersøges nærmere.

Virksomhederne var ikke tilfældigt udvalgt, men udsøgt systematisk ud fra SKATs oplysninger og resultaterne fra tidligere kontroller.

- Vi gennemgik ikke hele Nørrebrogade, men kun de steder, hvor risikoen for fejl var størst. Derfor fandt vi formentlig langt flere fejl, end der er i den gennemsnitlige virksomhed i området, fortæller underdirektør i SKAT Lars Jepsen.

Kontrol og dialog
En typisk fejl var, at virksomhederne ikke registrerede de ansattes timer korrekt. 31 virksomheder vil få påbud om at bruge en logbog til at registrere de ansattes timer hver dag det næste år.

- Når vi finder fejl, går vi selvfølgelig videre med det. Men vi bruger også kontrollen til at få en god dialog med virksomhederne, for eksempel om, hvordan kasseregnskabet skal se ud, og hvordan man registrerer timer korrekt. Her er logbøgerne et godt redskab, som vi kan vende tilbage til sammen med ejeren næste gang, vi kommer, siger Lars Jepsen.

Koordineret indsats
Aktionen er gennemført i samarbejde med Københavns Kommune, Udlændingekontrolsektionen ved Københavns Politi og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Aktionen startede omkring middag og sluttede sent på aftenen.

Yderligere oplysninger: SKATs pressefunktion: tlf.: 72 37 09 00