Dato for udgivelse
22 Oct 2014 09:52
SKM-nummer
SKM2014.724.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-237667
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Lokalplan bebyggelsesprocent grundværdi genoptagelse
Resumé

Grundværdien, der var ansat efter etagearealprincippet, var efter vedtagelse af en ny lokalplan, der ikke havde nogen fastsat bebyggelsesprocent for ejendommen, ansat med den bebyggelsesprocent, der fremgik af kommuneplanens rammebestemmelse. Bebyggelsesprocenten var for høj, og Skatterådet nedsatte grundværdien til det, der svarede til en bebyggelsesprocent, der kunne beregnes ud fra lokalplanens øvrige bestemmelser.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011

Reference(r)

Vurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13.

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.3.


Efter vedtagelse af en ny lokalplan ansættes grundværdien efter etagemeterprincippet med en bebyggelsesprocent på 100. Lokalplanen har ingen fastlagt bebyggelsesprocent for den pågældende ejendom. Den anvendte bebyggelsesprocent stammede fra kommuneplanens rammebestemmelse. Lokalplanen fastsatte ejendommens bebyggelsesmulighed på baggrund af bygningsdybden og etageantallet. En beregning af bebyggelsesprocenten indebar en bebyggelse af ejendommen svarende til 73%. Den anvendte etagemeterpris var ikke bestridt.

Ansættelsen fandtes at rumme fejl af objektiv karakter, der kunne tilregnes vurderingsmyndigheden.

Skatterådet genoptog ekstraordinært grundværdiansættelsen og nedsatte grundværdien i 2007 fra 1.887.400 kr. til 1.377.800. Grundværdien i ejendommens basisår nedsattes tilsvarende.

Afgørelsens skattemæssige virkning fastsattes med udgangspunkt i den 3 årige forældelse, men regnet fra ejers første henvendelse til myndighederne d.v.s  fra og med 4. oktober 2008.