Dato for udgivelse
23 Oct 2014 10:22
SKM-nummer
SKM2014.727.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-031267
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi
Resumé

Skatterådet har pr. 1. oktober 2006 ændret ansættelsen af den omberegnede ejendomsværdi i 2001- og 2002-niveau, idet der tages hensyn til, at der er opført en beboelsesejendom på grunden.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven - Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18. september 2012, om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven, § 3, stk. 10.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3, jf. § 3, stk. 10.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit A.A.8.4.3.


Grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat er for lavt, idet der ved beregningen ikke er taget hensyn til, at der er opført en beboelsesejendom på grunden.  

Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, og ændrer den omberegnede ejendomsværdi pr. 1. oktober 2006 således: 2001-niveau: 1.600.000 kr. 2002-niveau: 1.700.000 kr.  

Ændringen får skattemæssig virkning fra og med indkomståret 2011.