Dato for udgivelse
11 Nov 2014 15:22
SKM-nummer
SKM2014.775.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-4249107
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, hjorte, pelsdyr
Resumé

SKAT har fastsat vejledende priser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2014. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 11. november 2014.

Hjemmel

Varelagerloven

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C.C.4.3.3.


SKAT har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2014 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr  1.580 kr.
Kronkalve    930 kr.
Dådyr  830 kr.
Dådyrkalve    510 kr.
Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind    225 kr.
Chinchilla      92 kr.
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind      270 kr.
Unger under 3 måneder      0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.