Dato for udgivelse
31 Oct 2014 10:32
SKM-nummer
SKM2014.749.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-4631293
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2015 (3-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5, er beregnet til 4,1 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit C.G.


I medfør af § 27, stk. 5, i lov nr. 1535 af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er 3-månedersrenten for indkomståret 2015 beregnet til 4,1 pct.