Dato for udgivelse
11 Nov 2014 09:32
Resumé

SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen, har besluttet, at Erling Andersen udtræder af direktionen. 


Skattesagskommissionens undersøgelse har givet anledning til kritik af Erling Andersen.  Endvidere har skatteministeren igangsat en advokatundersøgelse i forhold til oplysninger afgivet til Ombudsmanden. Erling Andersen er i dag direktør for SKATs Indsatsområde og udtræder af SKATs direktion med øjeblikkelig virkning.

- Den rejste kritik er ikke forenelig med den vigtige opgave, ledelsen i SKAT har med at genopbygge tillid til organisationen og dens generelle omdømme. Derfor har jeg besluttet, at Erling Andersen udtræder af SKATs direktion, siger direktør i SKAT Jesper Rønnow Simonsen og fortsætter:

- Det er grundlæggende for en skatteforvaltning, at borgere og virksomheder har tillid til vores opgaveløsning, at der sker en omhyggelig og korrekt behandling af fortrolige oplysninger, og at samspillet med andre offentlige myndigheder foregår efter gældende lovgivning.

Erling Andersen udtræder af SKATs direktion pr. 11. november 2014 og tiltræder en ny stilling i SKAT den 1. januar 2015 som programchef med ansvar for at styrke samarbejdet mellem SKAT og skatteadministrationer indenfor OECD, EU og Norden i forhold til internationale aftaler og tilknyttet lovgivning. Herudover afventes det, at der foreligger en konklusion fra den igangsatte advokatundersøgelse. I perioden frem til den 1. januar 2015 varetager Erling Andersen særlige opgaver for SKAT efter aftale med Jesper Rønnow Simonsen.

Stillingen som programchef refererer til direktøren for Kundeservice i SKAT, men er ikke en del af forretningsområdets ledelsesgruppe.

Uanset eventuelle konsekvenser af den igangsatte advokatundersøgelse genindtræder Erling Andersen ikke i SKATs direktion, og stillingen som direktør for Indsatsområdet i SKAT slås derfor op med henblik på nybesættelse snarest muligt i 2015. 

Erling Andersen har ydet en mangeårig og stor arbejdsindsats for udviklingen af skatteforvaltningen i Danmark, senest som direktør for SKAT København og siden 1. januar 2013 som direktør for SKAT-Indsats i den nye landsdækkende organisation.

Indtil en ny direktør tiltræder, vil underdirektør i SKAT Per Jacobsen bliver konstitueret i stillingen som direktør for SKATs Indsatsområde. Per Jacobsen er i dag ansat som underdirektør for afdelingen "mindre virksomheder". 

Fakta om SKATs Indsatsafdeling:
SKATs indsatsopgaver varetages af ca. 1.900 medarbejdere fordelt på 8 specialiserede afdelinger: 
Told og Afgifter
Visitering og kontrol
Særlig Kontrol
Indsatsplanlægning og Analyse
Borgere
Mindre Virksomheder
Mellemstore Virksomheder
Store Selskaber

Yderligere oplysninger: SKAT pressefunktionen: telefon 72 37 09 00