Dato for udgivelse
20 Nov 2014 14:29
SKM-nummer
SKM2014.788.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-4989017
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse
Emneord
Inddrivelse, restanceinddrivelse, restance, beløbsgrænser, afdragsordning
Resumé

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2015.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 39

 

Henvisning

SKATs Juridiske vejledning 2014-2, G.A.3.1.1.1.3.3


Under henvisning til § 39 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Denne meddelelse fastsætter satserne for 2015.

De i § 5, stk. 1, fastsatte indkomstintervaller og afdragsprocenter er som følger:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Afdragsprocent

 Indkomstinterval per år

Afdragsprocent

5 %

109.420

136.449

0 %

6 %

136.450

144.179

4 %

7 %

144.180

151.899

4 %

8 %

151.900

159.629

4 %

9 %

159.630

167.349

4 %

10 %

167.350

175.069

5 %

11 %

175.070

182.799

6 %

12 %

182.800

190.519

7 %

13 %

190.520

198.249

8 %

14 %

198.250

205.959

9 %

15 %

205.960

213.689

10 %

16 %

213.690

221.419

11 %

17 %

221.420

229.139

12 %

18 %

229.140

236.869

13 %

19 %

236.870

244.569

14 %

20 %

244.570

252.299

15 %

21 %

252.300

260.019

16 %

22 %

260.020

267.749

17 %

23 %

267.750

275.479

18 %

24 %

275.480

283.189

19 %

25 %

283.190

290.919

20 %

26 %

290.920

298.639

21 %

27 %

298.640

306.369

22 %

28 %

306.370

314.089

23 %

29 %

314.090

321.809

24 %

30 %

321.810

329.539

25 %

30 %

329.540

337.259

26 %

30 %

337.260

344.989

28 %

30 %

344.990

352.709

29 %

30 %

352.710

og derover

30 %

Det i § 14, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 730 kr.

De i § 16, stk. 3, nr. 4, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.620 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.080 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.980 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 21 fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.930 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.130 kr.

Den i § 31, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 109.420 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.