Blanketnr.
03.085
Formål med blanketten

Blanketten kan rekvireres på følgende måde:

- Send en mail til center for e-Kapital - ekapital@sktst.dk

- Ring til Center for e-Kapital på telefon 72 38 02 10.

Vejledning til udfyldelse af blanketten finder du på skat.dk/ekapital under Renter, indeståender og gæld (IRTE, URTE, PANT, PADE) for indkomståret 2015.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.