Dato for udgivelse
03 Dec 2014 13:57
Resumé

Tilbage i maj 2014 orienterede SKAT om, at der var fejl i datagrundlaget for skatteberegningen af aktieavancer. SKAT har identificeret de 60.000 borgere, der er berørt af fejlen, som frem til august måned vil blive kontaktet. Det er kun borgere, som skal have skat tilbage, som bliver berørt. De første 11.000, der kan have betalt for meget i skat, modtager i løbet af de kommende dage et informationsbrev fra SKAT.


Den automatiske skatteberegning af aktieavancer på årsopgørelser har på grund af fejl og mangler i datagrundlaget været ramt af fejl i perioden 2010 - 2013. (se evt. SKATs pressemeddelelse af 1. maj 2014) 60.000 borgere kan på den baggrund have betalt for meget i skat.

- I løbet af de kommende dage vil de første 11.000 borgere modtage et informationsbrev om, at de kan have betalt for meget i skat. Hvis man har brugt SKATs værdipapirsystem til at opgøre sine aktieavancer, så er det vigtigt, at man tjekker de nye oplysninger i systemet, siger Richard Hanlov, der er underdirektør i SKAT.

Den resterende del af de 60.000 borgere, der kan have betalt for meget i skat vil blive kontaktet løbende frem til august 2015.

SKAT estimerede i maj 2014, at omkring 125.000 borgere kunne have betalt for meget i skat på grund af fejlen. Det endelige antal berørte borgere er ved en nærmere gennemgang af sagerne dog konstateret at være meget mindre. 

Læs mere:
SKATs pressemeddelelse af 1. maj 2014
Styresignal om genopretningen af 17. september 2014
Vejledning til borgerne på skat.dk
FAQ til borgerne

Yderligere oplysninger: Journalister: tlf.: 72 37 09 00; borgere: tlf.: 72 22 18 18