I ethvert kasino skal der ske videoovervågning af alle vekselkassens transaktioner, alle transaktioner i forbindelse med afviklingen af alle spil ved spillebordene samt enhver form for optælling af kontanter og spillemærker.

I hele kasinoets åbningstid skal der være mindst én person til stede, der kan betjene videoovervågningen.

Se BEK nr. 772/2017 § 43.

Videoovervågningen skal opbevares i tre måneder efter optagelsen er foretaget, hvorefter kasinoet skal slette optagelsen. Dog skal optagelsen opbevares i mindst 2 år, hvis optagelsen indgår i behandlingen af en gæsts klage til kasinoet over afviklingen af spillet.

Se BEK nr. 772/2017 § 6, stk. 3.

Optagelserne må alene videregives til politiet og Spillemyndigheden, der desuden mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til oplysningerne, når det skønnes nødvendigt.

Se BEK nr. 772/2017 § 7.