Tilladelsesindehaveren skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv fra deltagelse i spil midlertidigt eller endeligt.

Se BEK nr. 1276/2019 § 20.

 

En spiller registreret i ROFUS den 1. januar 2020 eller derefter har pr. automatik frabedt sig at modtage markedsføring fra tilladelsesindehavere i udelukkelsesperioden. Tidligst 24 timer inden en tilladelsesindehaver udsender markedsføring, skal tilladelsesindehaveren konsultere registret for at påse, om spilleren står registreret i ROFUS. Er spilleren registreret i ROFUS, må tilladelsesindehaver ikke sende markedsføring til denne.

Se BEK nr. 1276/2019 § 19, stk. 5.