Udover de oplysninger, som tilladelsesindehaveren skal give efter SPILL § 33, er tilladelsesindehaveren forpligtet til at give en række oplysninger og formidle adgang til en række funktioner.

Følgende oplysninger eller adgange skal fremgå af tilladelsesindehaverens hjemmeside eller brugergrænseflade.

  • Det skal fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene
  • Der skal informeres om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil
  • Informationen skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter.
  • Der skal formidles af adgang til en selvtest for ludomani
  • Der skal formidles om og kontaktadresser på danske behandlingscentre
  • Henvise til Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil
  • Informere om muligheden for at registrere sig i registret over frivilligt udelukkede spillere
  • Formidles adgang til Spillemyndighedens hjemmeside

Se BEK nr. 1276/2019 § 13, stk. 1 og stk. 3.

Alle nævnte informationer, skal have en fremtrædende plads på hjemmesiden eller brugergrænsefladen, og spilleren skal kunne få adgang til informationerne uanset hvor på domænet eller brugergrænsefladen denne befinder sig.

Se BEK nr. 1276/2019 § 13, stk. 2.

På forsiden af tilladelsesindehavers hjemmeside skal det fremgå, at tilladelsesindehaver har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden. Der skal formidles adgang til Spillemyndighedens hjemmeside.

Se BEK nr. 1276/2019 § 14.

Se også

Afsnit J.A.3.3 om sprogkrav ved udbud på Grønland.