Indehavere med tilladelse til udbud af væddemål skal udarbejde en rapport ét år efter, at spiludbyderen har taget sin tilladelse i brug.

Se SPILL § 43, stk. 1.

Det er ikke tilladelsens starttidspunkt, der er afgørende, men derimod hvornår det faktiske udbud af spil er startet.

Rapporten skal være Spillemyndigheden i hænde senest 14 måneder efter, at tilladelsen til udbud af spil er taget i brug.

Tilladelsesindehaveren har således 2 måneder efter udløbet af 12 måneders fristen til at få udarbejdet rapporten.

Virksomheder, som både har en tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino, skal kun aflevere én rapport omhandlende begge tilladelser. Det er dog en forudsætning herfor, at tilladelserne er taget i brug på samme tidspunkt.

Rapporten skal som hovedregel udfyldes og afleveres på dansk. Dog kan den udfyldes på engelsk, hvis der samtidigt indleveres en autoriseret oversættelse.

Formular til brug for indlevering af rapport kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside.