Rapporten skal redegøre for, om tilladelsesindehaveren i det første år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen.

Rapportens opbygning

Rapporten består af fire dele:

  • 1. del: Generelt.
  • 2. del: Procedurer.
  • 3. del: Vurdering.
  • 4. del: Kommentarer.

Del 1, 2 og 4 skal udfyldes af tilladelsesindehaveren.

Del 3 skal udarbejdes af en godkendt virksomhed efter aftale med den pågældende tilladelsesindehaver.

Rapportens del 3 kan ikke udarbejdes af en person ansat hos tilladelsesindehaveren eller i samme koncern, da Spillemyndigheden stiller krav om, at rapporten udarbejdes af en uafhængig tredjemand, der er godkendt af Spillemyndigheden.

Den godkendte virksomheds rolle

Den godkendte virksomhed skal foretage en vurdering af, om tilladelsesindehaveren har udbudt spil i overensstemmelse med spillelovgivningen. Virksomheden skal fremkomme med bemærkninger, hvis der er områder, hvor tilladelsesindehaveren efter den godkendte virksomheds vurdering har overtrådt lovgivningen. Dette gælder også, hvis den godkendte virksomhed er i tvivl, om en praksis, handlemåde mv. er i strid med lovgivningen.

Den godkendte virksomhed skal ikke forholde sig til de områder af lovgivningen, der er indeholdt i "De tekniske standarder" i Spillemyndighedens certificeringsprogram.

Hvis den godkendte virksomhed har angivet, at tilladelsesindehaver efter den godkendte virksomheds opfattelse overtræder reglerne, skal tilladelsesindehaveren i rapportens del 4 oplyse, om denne er enig i denne vurdering.

Se også

  • Afsnit J.A.8.8.3 om begrebet "godkendt virksomhed"