Rapporten skal konkret udarbejdes af en "godkendt virksomhed".

Se SPILL § 43, stk. 1.

 

Det er Spillemyndigheden, der godkender, hvilke virksomheder som kan udarbejde rapporter for tilladelsesindehaverne.

Virksomheder, der ønsker at kunne udfylde tredje del af første års rapporten efter SPILL § 43, stk. 1, skal overfor Spillemyndigheden kunne demonstrere deres/deres medarbejderes kompetencer indenfor fortolkning af lovgivning og også gerne et generelt kendskab til spillelovgivningen.

For at blive godkendt skal virksomheden indsende en kortfattet beskrivelse til Spillemyndigheden med angivelse af, hvilke medarbejdere der behersker disse kompetencer. Hvis virksomheden bliver godkendt, er det alene disse medarbejdere, der på virksomhedens vegne kan underskrive første års rapporten. Det behøver ikke, at være de pågældende medarbejdere, der udfører alle undersøgelserne, men disse indestår dog for, at arbejdet er udført forsvarligt.

Rapportens del 3 kan ikke udarbejdes af en person ansat hos tilladelsesindehaveren eller i samme koncern, da Spillemyndigheden stiller krav om, at rapporten udarbejdes af en uafhængig tredjemand.

De godkendte virksomheder fremgår af en liste på Spillemyndighedens hjemmeside, som løbende bliver opdateret.