Der er ikke krav om, at årsredegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med en godkendt virksomhed.

Bemærk

Efter det første års udbud af spil skal indehavere af tilladelse til væddemål sende en rapport til Spillemyndigheden.

Se også

  • Afsnit J.A.8.8.1 Generelt om udarbejdelse af rapport ét år efter at tilladelsen er taget i brug
  • Afsnit J.A.8.8.2 Om rapportens indhold

I de efterfølgende år skal der i stedet for en rapport, sendes en årsredegørelse om udbuddet af spil i Danmark og Grønland til Spillemyndigheden.

Årsredegørelsens indhold

De endelige krav til årsredegørelsen offentliggøres i en information på Spillemyndighedens hjemmeside.

Bemærk

Indehavere af indtægtsbegrænsede tilladelser er ikke omfattet af kravet om at sende årsredegørelser til Spillemyndigheden.