ROFUS er Spillemyndighedes Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. Systemet administreres og vedligeholdes af Spillemyndigheden.

Borgere kan frivilligt registrere sig i ROFUS og derved udelukke sig fra onlinekasino ved danske spiludbydere med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Se BEK nr. 1274/2019 § 24, stk. 1.

Når man udelukker sig via ROFUS, udelukkes man samtidig også fra at indgå online væddemål og fra landbaserede kasinoer.

Se BEK nr. 1276/2019 § 18, stk. 1 og BEK nr. 1290/2019 § 10, stk. 1.

Tilladelsesindehaver skal informere om muligheden for registrering i ROFUS på Spillemyndighedens hjemmeside, og skal formidle adgang til registret.

Se BEK nr. 1274/2019 § 25.

Man kan vælge imellem midlertidige eller endelig udelukkelse ved registrering i ROFUS.

Spillemyndigheden kan fastsætte længden på de forskellige midlertidige udelukkelser, som en spiller kan vælge imellem. En spiller, der er blevet registreret i registret som midlertidig udelukket, kan ikke i den valgte udelukkelsesperiode blive slettet eller fortryde sin registrering.

Se BEK nr. 1274/2019 § 24, stk. 3 og stk. 4.

En spiller, der er blevet registreret i registret som endeligt udelukket, kan til enhver tid, dog tidligst 1 år efter registreringen i registret, anmode Spillemyndigheden om at blive slettet fra registret. Spilleren kan tidligst 7 dage efter og skal senest 30 dage efter anmodningen bekræfte anmodningen, for at sletningen kan gennemføres.

Se BEK 1274/2019 § 24, stk. 5.

En spiller registreret den 1. januar 2020 eller senere, tilmeldes samtidig med registreringen i ROFUS til ordningen "Nej tak til spilreklamer". Spilleren har således frabedt sig at modtage direkte markedsføring fra tilladelsesindehaver i udelukkelsesperioden.

Se BEK nr. 1274/2019 § 24, stk. 6.

Tilladelsesindehaver har pligt til ved hvert log-in på spilsystemet at foretage tjek i ROFUS, for at konstatere, om spilleren har udelukket sig selv fra onlinekasino, online væddemål og landbaseret kasino. Viser det sig, at spilleren er registreret i ROFUS, skal tilladelsesindehaveren nægte spilleren adgang til at indgå nye spil. Der må heller ikke oprettes en spilkonto til spilleren, hverken en midlertidig eller en varig spilkonto, ligesom adgang til fysisk kasino skal nægtes.

Se BEK nr. 1274/2019 § 25, stk. 2 og 3, BEK nr. 1290/2019 § 11, stk. 1 og BEK nr. 1276/2019 § 19, stk. 2 og 3.

Hvis tilladelsesindehaver får kendskab til, at en spiller er registreret i ROFUS som endeligt udelukket, skal tilladelsesindehaveren lukke den pågældende spillers spilkonto og afslutte kundeforholdet.

Se BEK nr. 1274/2019 § 25, stk. 4 og BEK nr. 1276/2019 § 19, stk. 4.

Behandlingen af personoplysninger i ROFUS foregår på grundlag af Spillemyndighedens myndighedsudøvelse i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e.

Se BEK nr. 1274/2019 § 24, stk. 2.

Se også

  • Afsnit J.A.11.4.2 om Spillerens mulighed for at begrænse sit spil.