I dette afsnit oplistes de krav til tilladelsesindehavers system, som skal give spillerne mulighed for at begrænse deres spil. Bemærk, at der alene er tale om minimumskrav. Der kan dermed altid implementeres yderligere foranstaltninger.

Afsnittet indeholder:

  • Indbetalingsgrænser
  • Udelukkelse fra spil ved den enkelte spiludbyder
  • Udelukkelse fra spil via Spillemyndigheden

Indbetalingsgrænser

Spillerne skal have mulighed for at fastsætte daglige, ugentlige og månedlige indbetalingsgrænser. Tilladelsesindehaver skal tilbyde spillerne alle tre muligheder, og det skal være muligt for den enkelte spiller at angive et nominelt beløb efter eget valg.

Hvis en spiller vælger at hæve tidligere fastsatte indbetalingsgrænser, kan dette først træde i kraft efter 24 timer.

Se BEK nr. 1274/2019 § 21.

Udelukkelse fra spil ved den enkelte spiludbyder

Tilladelsesindehaver skal gøre det muligt for spillerne at udelukke sig selv fra spil hos spiludbyderen. Tilladelsesindehavers system skal dermed gøre det muligt for spilleren at foretage

  • en kortvarig spilpause på 24 timer (såkaldt "afkølingsperiode")
  • en midlertidig selvudelukkelse på minimum 30 dage
  • en endelig selvudelukkelse.

Ved endelig selvudelukkelse skal spillerens spilkonto lukkes, og kundeforholdet skal afsluttes. Tilladelsesindehaver kan tidligst ét år efter spilkontoens lukning lade spilleren oprette en konto igen.

Når en spiller har udelukket sig selv fra deltagelse i spil hos tilladelsesindehaveren, skal tilladelsesindehavere oplyse spilleren om mulighederne for rådgivnings- og behandlingstilbud på et dansk behandlingscenter. Er spilleren fra Grønland, skal der dog henvises til et grønlandsk behandlingscenter.

Se BKG nr. 1274/2019 § 23.

Udelukkelse fra spil via Spillemyndigheden

Tilladelsesindehaver skal gøre det muligt for spilleren at udelukke sig selv midlertidigt eller endeligt fra al onlinekasino, al online væddemål og alle landbaserede kasinoer. Tilladelsesindehaver skal gøre dette ved at formidle adgang til Spillemyndighedens hjemmeside, hvor spilleren har mulighed for at udelukke sig fra alt spil via "Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere" (ROFUS). Det er Spillemyndigheden, der administrerer og vedligeholder ROFUS.

Ved oprettelse af en ny spiller skal tilladelsesindehaver forespørge i ROFUS. Står spilleren opført i ROFUS, kan der ikke oprettes en spilkonto, heller ikke en midlertidig spilkonto.

Hver gang en spiller logger på spilsystemet, skal tilladelsesindehaver konsultere ROFUS for at sikre, at spilleren ikke er optaget i registret. Står en spiller opført i registret som midlertidigt udelukket, skal spilleren nægtes adgang til at spille. Står spilleren opført som endelig udelukket, skal spilleren nægtes adgang til at spille og kundeforholdet skal afsluttes.

Se BEK nr. 1274/2019 § 25, stk. 1-4.

Inden udsendelse af markedsføring, skal tilladelsesindehaver konsultere ROFUS for at sikre, at der ikke udsendes markedsføring til spillere registreret i ROFUS 1. januar 2020 samt spillere registreret før 1. januar 2020, som samtidig har frabedt sig at modtage markedsføring. Forespørgslen i ROFUS kan tidligst ske 24 timer før forud for udsendelse af den pågældende markedsføring.

Se BEK nr. 1274/2019 §25, stk. 5.

En spiller, der har bedt om endelig udelukkelse, kan tidligst ét år efter optagelsen i ROFUS anmode Spillemyndigheden om at blive slettet fra registret. Spilleren kan tidligst 7 dage efter og skal senest 30 dage efter anmodningen er sendt, bekræfte anmodningen om sletningen.

Midlertidige udelukkelser slettes automatisk, når udelukkelsesperioden er udløbet.

Se BKG nr. 1274/2019 § 24.

Se også